Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:06:30
Tuần 87-88

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Tk giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

25-05-2020

Tk giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

20-05-2020

Tk giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Tk giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

22-05-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Tk giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-05-2020

Tk giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

20-05-2020

Tk Lịch thiệp (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Tk Lịch thiệp (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

22-05-2020

Tk giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Tk giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.