Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 28/12/2019 - 10:23:35
Tuần 70-71

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-01-2020

TK Lịch thiệp (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

TK Lịch thiệp (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

03-01-2020

TK Lịch thiệp (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Nộpbài brochure,catalogue cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

10-01-2020

TK Lịch thiệp (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL6, Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-01-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-01-2020

Nghỉ tết Dương Lịch

 

 

THỨ TƯ

08-01-2020

Brochure,catalogue (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

03-01-2020

Brochure,catalogue (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Brochure,catalogue (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.