Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 14/12/2019 - 14:03:09
Tuần 68-69

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Brochure,catalogue (4)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Brochure,catalogue (6)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

18-12-2019

Brochure,catalogue (5)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Brochure,catalogue (7)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

20-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Tk Lịch thiệp  (1)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL6, Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-12-2019

Tâm ký khách hàng (4)

GV:ThS Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-12-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

18-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

25-12-2019

Brochure,catalogue (3)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

Nộp bài Tâm lý khách hàng cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

20-12-2019

Brochure,catalogue (2)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-12-2019

Brochure,catalogue (4)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.