Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/11/2019 - 12:35:46
Tuần 66-67

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

TK Bao bì (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Brochure,catalogue (2)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Brochure,catalogue (1)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Brochure,catalogue (3)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Lớp nghỉ

 

  Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Marketing (8)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Tâm ký khách hàng (3)

GV:ThS Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Tâm ký khách hàng (1)

GV:ThS Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Tâm ký khách hàng (4)

GV:ThS Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Tâm ký khách hàng (2)

GV:ThS Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Brochure,catalogue (1)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.