Hôm nay, Thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:40:06
Tuần 62-63

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Marketing (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Marketing (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Marketing (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

TK Bao bì (1)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

08-11-2019

Marketing (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

TK Bao bì (2)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

TK Bao bì (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

TK Bao bì (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

TK Bao bì (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

TK Bao bì (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

08-11-2019

TK Bao bì (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Marketing (1)

GV:Trần Mai Khánh Linh

    CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.