Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 05/10/2019 - 10:57:40
Tuần 58-59

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

TK Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: ThS. Lê thị Bích Loan

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

09-10-2019

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

  Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Copywrite (3)

Gv: ThS. Lê thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS. Lê thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

CL6,Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.