Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 14:01:47
HDTN tuần 5,6,7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

Duyết tốt nghiệp

lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Năm

20/07/2020

MT02

Thứ Bảy

04/07/2020

MT02

Thứ Ba

07/07/2020

MT02

GD39A1,A2 nộp bài Portfolio

Thứ Năm

09/07/2020

MT02

GD39B nộp bài TK giao diện web+ Portfolio

Thứ Ba

14/07/2020

MT02

Thứ Năm

16/07/2020

MT02

Thứ Năm

23/07/2020

MT02

2

Đỗ Văn Dũng

Thứ Năm

02/07/2020

MT03

Thứ Bảy

04/07/2020

MT03

Thứ Năm

09/07/2020

MT03

GD39B nộp bài TK giao diện web+ Portfolio

Thứ Bảy

11/07/2020

MT03

Thứ Năm

16/07/2020

MT03

Thứ Bảy

18/07/2020

MT03

Thứ Ba

21/07/2020

MT03

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.