Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Năm, 04/06/2020 - 15:22:33
HDTN tuần 1,2&3

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Năm

04/06/2020

MT02, Llu 6

Thứ Năm

11/06/2020

MT02, lầu 6

Thứ Năm

18/06/2020

MT02, lầu 6

Thứ Ba

23/06/2020

MT02, lầu 6

02

Đỗ Văn Dũng

Thứ Năm

04/06/2020

MT03, lầu 6

Thứ Năm

11/06/2020

MT03, lầu 6

Thứ Năm

18/06/2020

MT03, lầu 6

Thứ Năm

25/06/2020

MT03, lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.