Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:38:32
Tuần 80-81

  Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

11-11-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

06-11-2019

 Portfolio  (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

08-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

   Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Portfolio  (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL7,lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Portfolio  (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

 CL7,lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

08-11-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.