Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Tư, 01/05/2024 - 19:18:06
Tuần 31-32

   Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30- 4 -2024

Nghỉ lễ  30/4

 

 

THỨ BA

07- 5 -2024

Typography  (6)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

02- 5 -2024

Typography  (5)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

09- 5 -2024

Typography  (7)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

04- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

11 -5 -2024

Typography  (8)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.