Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 19/10/2019 - 09:38:06
Tuần 78 -79

  Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

TK giao diện website (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Portfolio  (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

23-10-2019

Portfolio  (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Portfolio  (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

25-10-2019

TK giao diện website (14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-10-2019

TK giao diện website (15)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

  Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Lớp nghỉ

CL7, lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

23-10-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

25-10-2019

Portfolio  (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm

CL7, lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

01-10-2019

Portfolio  (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK lịch thiệp cho TT trung tâm

CL7, lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.