Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 05/10/2019 - 10:59:16
Tuần 76-77

  Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Tâm lý khách hàng  (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

 CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Tâm lý khách hàng (4)

GV: ThS. Lê thị Bích Loan

 CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

TK giao diện website (10)

GV: Lưu Tiến Khuynh

 CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

TK giao diện website (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

 CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

18-10-2019

TK giao diện website (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

 CL8, Lầu 9

 

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

TK giao diện website (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

TK giao diện website (15)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

TK giao diện website (14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

TK Lịch thiệp (4)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

TK Lịch thiệp (3)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

TK Lịch thiệp (5)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.