Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Hai, 04/11/2019 - 14:11:47
HDTN tuần 1,2,3,4 &5

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

ThS. Lê Thị Bích Loan

Thứ Năm

14/11/2019

CL6

Lớp 38-A nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm

Thứ Ba

19/11/2019

CL6

Lớp 38-A và 38-B nộp bài Portfolio cho TT trung tâm

Thứ Ba

26/11/2019

CL6 

Thứ Năm 

05/12/2019

CL6 

Thứ Ba

10/12/2019

CL6 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.