Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:47:12
Tuan62 71-72

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Tk Poster (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

29-3 -2023

Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

05 -4 -2023

Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

31-3 -2023

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.