Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:55:47
Tuần 69-70

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Tk Poster (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

20-03-2023

Tk Poster (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

15-3 -2023

Tk Poster (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Tk Poster (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

17-3 -2023

Tk Poster (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Tk Poster (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.