Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:09:41
Tuần 67-68

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Copywrite (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

01-3 -2023

Copywrite (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Copywrite (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

03-3 -2023

Copywrite (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Tk Poster (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.