Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:04:17
Tuần 65-66

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

20-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

15-02 -2023

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

17-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Thiết kế hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.