Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:30:06
Tuần 63-64

    Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

01-02-2023

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Thiết kế hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.