Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:16:33
Tuần 53-54

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Kỹ Thuật In (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

Kỹ Thuật In (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Kỹ Thuật In (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Kỹ Thuật In (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

Kỹ Thuật In (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.