Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:19:59
Tuần 47-48

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Marketing  (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT01, lầu 6

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Marketing  (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT01, lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Marketing  (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài TK lịch thiệp cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Marketing  (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT01, lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.