Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 13:55:08
Tuần 4-5

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

05-01-2022

Hình họa  (9)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

07-01-2022

Hình họa  (10)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

Lầu 2

THỨ  BẢY

08-01-2022

Hình họa  (11)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

09-01-2022

Hình họa  (12)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Ký họa tại Trường

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.