Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:39:35
Tuần 25-26

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

PhotoshopCC  (21)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

27-6-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-6-2022

PhotoshopCC  (22)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

24-6-2022

PhotoshopCC  (23)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.