Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:20:54
Tuần 23-24

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

PhotoshopCC  (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

13-6-2022

PhotoshopCC  (18)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

08-6-2022

PhotoshopCC  (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

15-6-2022

PhotoshopCC  (19)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

10-6-2022

PhotoshopCC  (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

17-6-2022

PhotoshopCC  (20)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.