Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:17:01
Tuần 21-22

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

 

 

PhotoshopCC  (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

30-5-2022

PhotoshopCC  (13)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

25-5-2022

PhotoshopCC  (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

01-6-2022

PhotoshopCC  (14)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

27-5-2022

PhotoshopCC  (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

03-6-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.