Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 10:34:40
Tuần 19-20

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

PhotoshopCC  (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

16-05-2022

PhotoshopCC  (7)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

11-5-2022

PhotoshopCC  (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

18-05-2022

PhotoshopCC  (8)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

13-5-2022

PhotoshopCC  (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

20-05-2022

PhotoshopCC  (9)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.