Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:57:22
Tuần 17-18

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Hệ điều hành Mac OS  (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/5

 

THỨ TƯ

27-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

04-05-2022

PhotoshopCC  (2)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

29-04-2022

PhotoshopCC  (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

06-05-2022

PhotoshopCC  (3)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.