Hôm nay, Thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:50:30
Tuần 15-16

    Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tỗ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

13-04-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

15-04-2022

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Hệ điều hành Mac OS  (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.