Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:53:24
Tuần 12-13

Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Illustrator CC (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

21-03-2022

Illustrator CC (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

16-03-2022

Illustrator CC (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

23-03-2022

Illustrator CC (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

18-03-2022

Illustrator CC (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

25-03-2022

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.