Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:21:07
Tuần 10-11

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

07-03-2022

Illustrator CC (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

02-03-2022

Illustrator CC (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Illustrator CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

04-03-2022

Illustrator CC (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

11-03-2022

Illustrator CC (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.