Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 11/06/2015 - 21:15:22
(3326 lượt xem)
Tuần 38 - 39

Lớp GD27-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

 

THỨ HAI

22 -06-2015

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

THỨ TƯ

17-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

 

THỨ TƯ

24-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

THỨ SÁU

19-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

 

THỨ SÁU

26-06-2015

Typography (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3

 

Lớp GD27-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2015

Kỹ thuật in (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL3

 

THỨ HAI

22 -06-2015

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL3

THỨ TƯ

17-06-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

24-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL3

THỨ SÁU

19-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL3

 

THỨ SÁU

26-06-2015

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL3

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.