Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:47:25
Tuần 9-10

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Illustrator CC (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Illustrator CC (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

THỨ TƯ

06-11-2019

Illustrator CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Illustrator CC (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

THỨ SÁU

08-11-2019

Illustrator CC (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu8

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Illustrator CC

Thi hết thúc môn

CL4, Lầu 8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.