Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy, 19/10/2019 - 09:49:56
Tuần 7 - 8

  Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-10-2019

Illustrator CC (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-10-2019

Illustrator CC (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

THỨ TƯ

23-10-2019

Illustrator CC (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-10-2019

Illustrator CC (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

THỨ SÁU

25-10-2019

Illustrator CC (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

 

THỨ SÁU

01-11-2019

Illustrator CC (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.