Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:36:51
TUẦN 61 - 62

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (4)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

02-11-2020

Storyboard (1)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (5)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Storyboard (2)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (6)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Storyboard (3)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.