Hôm nay, Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thứ Tư, 30/09/2020 - 10:12:15
TUẦN 59 - 60


Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Video Capture (4)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

19-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (1)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

Nộp bài Video capture cho TT Trung tâm

MT04,Lầu 6

Sau 19h30 học viên chưa nộp coi như bị trễ hạn

THỨ TƯ

14-10-2020

Video Capture (5)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (2)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

16-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (1)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Kịch bản phân cảnh lời (3)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6


  

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.