Hôm nay, Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thứ Tư, 30/09/2020 - 10:04:52
TUẦN 57 - 58

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Wacom (3)

Gv: Phan Vũ Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

05-10-2020

Video Capture (1)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

30-09-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Video Capture (2)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

02-10-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Video Capture (3)

Gv: Huỳnh Đức Nam

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.