Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 12/09/2020 - 09:52:25
Tuần 55 - 56

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

3Ds Max  (12)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

21-09-2020

3Ds Max  (15)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

16-09-2020

3Ds Max  (13)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Wacom (1)

Gv: Phan Vũ Linh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

18-09-2020

3Ds Max  (14)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Wacom (2)

Gv: Phan Vũ Linh

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.