Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 28/08/2020 - 16:24:39
Tuần 52 - 53

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Nghỉ

 

THỨ HAI

07-09-2020

3Ds Max  (9)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

09-09-2020

3Ds Max  (10)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

04-09-2020

3Ds Max  (8)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

3Ds Max  (11)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.