Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 15/08/2020 - 09:43:04
Tuần 50 - 51

 Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

3Ds Max  (4)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

19-08-2020

3Ds Max  (5)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-8-2020

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

21-08-2020

3Ds Max  (6)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

28-08-2020

3Ds Max  (7)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.