Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 05/10/2019 - 10:45:12
Tuần 5 - 6

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Nguyên lý thị giác (4)

Gv: TS.Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-10-2019

Hệ điều hành Mac OS  (2)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu8

THỨ TƯ

09-10-2019

Nguyên lý thị giác (5)

Gv: TS.Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

11-10-2019

Hệ điều hành Mac OS  (1)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu8

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Hệ điều hành MacOS  (3)

Gv: Lê Việt Hùng

Nộp bài Nguyên lý thị giác cho TT trung tâm.

CL14, Lầu8

Sau 19h00 Bài học viên nộp xem như trễ hạnXem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.