Hôm nay, Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020
Thứ Hai, 27/07/2020 - 10:18:50
Tuần 48 - 49

 

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

3D Max (1)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

3-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

29-07-2020

3D Max (2)

Gv: Hồ Văn Doãn

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

5-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

31-07-2020

Lớp nghỉ

Nộp bài Flash cho TT

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

7-08-2020

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.