Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:31:52
Tuần 42-43

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

22-06-2020

Marketing  (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

17-06-2020

Marketing (4)

Gv:Trần Mai Khánh Linh

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

19-06-2020

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.