Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:34:45
Tuần 40-41

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT01, Lầu 6

 

THỨ HAI

08-06-2020

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

03-06-2020

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01, Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Marketing (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

05-06-2020

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Huỳnh Đức Nam

Studio, Lầu 8

Khu nhà cũ

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Nhiếp ảnh (9)

Gv: Huỳnh Đức Nam

Chụp hình ngoại cảnh

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.