Hôm nay, Thứ Ba ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:12:29
Tuần 38-39

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Nhiếp ảnh (5)

Gv:Huỳnh Đức Nam

Nộp bài Typo cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

25-05-2020

Nhiếp ảnh (7)

Gv:Huỳnh Đức Nam

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

20-05-2020

Nhiếp ảnh (6)

Gv:Huỳnh Đức Nam

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

22-05-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Marketing (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.