Hôm nay, Thứ Ba ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ Tư, 29/04/2020 - 14:36:14
Tuần 36-37

 

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

Nhiếp ảnh (1)

Gv:TS. Huỳnh Đức Nam

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-05-2020

Nhiếp ảnh (2)

Gv:Huỳnh Đức Nam

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

06-05-2020

Typography (4)

Gv:TS.Nguyễn Đức Sơn

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Nhiếp ảnh (3)

Gv:Huỳnh Đức Nam

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

08-05-2020

Typography (5)

Gv:TS. Nguyễn Đức Sơn

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-05-2020

Nhiếp ảnh (4)

Gv:Huỳnh Đức Nam

Nộp bài Typo cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.