Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 16:45:57
Tuần 1-2

  Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Drawing (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu10

 

THỨ HAI

16-09-2019

Drawing (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu10

THỨ TƯ

11-09-2019

Drawing (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu 10

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Drawing (5)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu10

THỨ SÁU

13-09-2019

Drawing (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu 10

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Drawing (6)

Gv: Phạm Quốc Ân

Studio

Lầu10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.