Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 01/12/2023 - 14:29:17
Tuần 79-80

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-12-2023

Marketing (6)

Gv: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT05,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-12-2023

Nhận diện thương hiệu  (1)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 6

THỨ TƯ

06-12-2023

Marketing (7)

Gv: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT05,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-12-2023

Nhận diện thương hiệu (2)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 6

THỨ SÁU

08-12-2023

Marketing (8)

Gv: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT05,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-12 -2023

Nhận diện thương hiệu  (3)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.