Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:58:58
Tuần 19-20

  Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-3 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

21-3-2023

Maya Basic (1)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, lầu 9

THỨ NĂM

16-3-2023

Photoshop Basic  (7)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ NĂM

23-3-2023

Maya Basic (2)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, lầu 9

THỨ BẢY

18-3-2023

Photoshop Basic  (8)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ BẢY

25-3-2023

Maya Basic (3)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài Photoshop basic cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.