Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:22:01
Tuần 8-9

  Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-5-2022

Màu sắc & Bố cục (7)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

31-5-2022

Màu sắc & Bố cục (10)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

26-5-2022

Màu sắc & Bố cục (8)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

02-6-2022

Bố cục tạo hình (1)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ BẢY

28-5-2022

Màu sắc & Bố cục (9)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

04-6-2022

Bố cục tạo hình (2)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.