Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:50:30
Tuần 67-68

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-8-2022

3D game nâng cao (5)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

06-9-2022

3D game nâng cao (6)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

01-9-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

08-9-2022

3D game nâng cao (7)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

03-9-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

10-9-2022

3D game nâng cao (8)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.