Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:09:44
Tuần 6-7

  Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-5-2022

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

17-05-2022

Màu sắc & Bố cục (4)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

12-5-2022

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

19-05-2022

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

14-5-2022

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv: Dương Thị Duy

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

21-05-2022

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv: Dương Thị Duy

Nộp bài Hình họa cho TT trung tâm

Hình hoạ, Lầu 2

CHỦ NHẬT

15-5-2022

Hình Hoạ (12)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Ký họa ngoài trời

Từ 8h00-11h00

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.