Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:49:39
Tuần 4-5

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-04-2022

Hình Hoạ (08)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

03-05-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

THỨ NĂM

28-04-2022

Hình Hoạ (09)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

05-05-2022

Hình Hoạ (10)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

30-04-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

 

THỨ BẢY

07-05-2022

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

08-05-2022

Hình Hoạ (11)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Vẽ ngoại cảnh

Từ 8h00-11h00

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.